• youtube
  • facebook

Hưng Yên có 9 điểm b.ắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020

Đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020, tỉnh Hưng Yên có 9 điểm b.ắn pháo hoa tại 8 địa phương là thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, các huyện: Ân Thi, Phù Cừ, Kim Động, Yên Mỹ, Khoái Châu và 2 điểm của huyện Văn Lâm.

Màn bắ.n pháo hoa đêm giao thừa tết Kỷ Hợi 2019 tại thành phố Hưng Yên

Theo Thông báo số 06 ngày 17/1/2020 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng ký, tất cả 9 điểm đều b.ắn pháo hoa tầm thấp trong vòng 15 phút từ 0h00 đến 0h15 ngày 25/01 tức đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020. Nguồn kinh phí b.ắn pháo hoa là nguồn xã hội hóa.

Địa điểm b.ắn pháo hoa cụ thể như sau:

1. Thành phố Hưng Yên b.ắn tại quảng trường Nguyễn Văn Linh.

2. Thị xã Mỹ Hào: Trước cổng UBND thị xã.

3. Huyện Phù Cừ: Hồ Điều Hòa, Trung tâm Văn hóa huyện.

4. Huyện Ân Thi: Đường 3/2, thị trấn Ân Thi.

5. Huyện Khoái Châu: Trung tâm Văn hóa huyện.

6. Huyện Yên Mỹ: Trung tâm Văn hóa huyện.

7. Huyện Kim Động: Trung tâm Văn hóa huyện.

8. Huyện Văn Lâm: Trung tâm Văn hóa huyện.

9. Huyện Văn Lâm: Khu di tích chùa Nôm.

create

PV / hungyentv.vn