• youtube
  • facebook

Hưng Yên: Gọi đầu tư Dự án Khu nhà ở Phú Gia hơn 400 tỷ đồng

 UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố nhu cầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất - Khu nhà ở Phú Gia. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 419,5 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020.

Địa điểm thực hiện Dự án tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với diện tích quy hoạch là 6,297 ha. Hiện trạng của khu đất này đang là đất nông nghiệp, đất công điền. Hiện khu đất này chưa giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, đã nằm trong danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất tại Nghị quyết số 84/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Hưng Yên.

Theo chỉ tiêu quy hoạch, Khu nhà ở Phú Gia sẽ có khoảng 1.000 người. Về cơ cấu sử dụng đất, diện tích đất thực hiện Dự án là 6,297 ha, đất xây dựng công trình công cộng là 7.661 m2; đất ở liền kề là 23.169 m2; đất thương mại - dịch vụ là 1.486 m2; đất cây xanh, bãi đỗ xe là 4.948 m2; đất giao thông là 25.706 m2.

create

Ngọc Minh / baodautu.vn