• youtube
  • facebook

Hưng Yên: Hơn 400 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đường giao thông

Vừa qua, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt 3 dự án giao thông với tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng.

Gồm các dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.380 đoạn Km2+910 – Km7+000 trên địa bàn huyện Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào; chiều dài toàn tuyến hơn 4,2km, tổng vốn đầu tư hơn 174 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2023.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.385 đoạn Km7+750 – Km16+370 Dốc Nghĩa – Lương Tài (Văn Lâm), chiều dài tuyến hơn 8,8km, tổng vốn đầu tư 195 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019 – 2023. Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn nối từ đường ĐH.66 (xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi) đến điểm giao đường ĐH.60 (xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động), chiều dài tuyến hơn 1,6km, tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2020 – 2022.  

create

Đào Ban / baohungyen.vn