• youtube
  • facebook

Hưng Yên: Hơn 9 tỷ đồng để nạo vét kênh mương Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định về giao kế hoạch, hỗ trợ kinh phí nạo vét kênh mương phục vụ vụ lúa Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2017 - 2018.

Theo đó, tỉnh sẽ tiến hành nạo vét kênh mương, cửa cống, hố hút các trạm bơm và đắp đê Bắc Hưng Hải với tổng khối lượng là 1.469.127m3 trong thời gian từ ngày 10/12/2017 đến 10/01/2018.

Tổng kinh phí tỉnh hỗ trợ cho các địa phương thực hiện nạo vét kênh mương và đắp đê Bắc Hưng Hải là 9.242.940.000 đồng. Trong đó, mức hỗ trợ nạo vét kênh mương là 15.000 đồng/m3, còn mức hỗ trợ đắp đê Bắc Hưng Hải là 30.000 đồng/m3.

create

Hưng Giang / nongnghiep.vn