• youtube
  • facebook

Hưng Yên: Phạt chủ đầu tư dự án nhà ở Tân Phố Hiến hơn 16 tỷ vì chậm nộp tiền sử dụng đất

Theo đó Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Tân Phố Hiến đã bị phạt chậm nộp tiền sử dụng đất số tiền là 16.858.971.693 đồng.

Được biết Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Tân Phố Hiến có (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 0503000039 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đăng ký lần đầu ngày 18/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 18/4/2005: Địa chỉ trụ sở chính: Đường Đinh Điền, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Dự án nhà ở Tân Phố Hiến (ảnh Batdongsan.com.vn).

Công ty đã được UBND tỉnh Hưng Yên cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư khu Nhà ở Tân Phố Hiến thuộc phường Lam Sơn thành phố Hưng Yên tại các quyết định: Số 1689/QĐ-UBND ngày 17/7/2010 và số 1789/QĐ-UBND ngày 31/10/2014.

Đến ngày 27/10/2015, Công ty cổ phần phát triển đầu tư Tân Phố Hiến đã nộp đủ số tiền sử dụng đất (65.051.348.050 đồng).

Do thị trường bất động sản khó khăn, Công ty gặp khó khăn về tài chính, chậm nộp tiền sử dụng đất nên cơ quan thuế đã phạt chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định là 16.858.971.693 đồng. Tại công văn số 3306/CT-QLĐ ngày 5/11/2015 của Cục thuế tỉnh và Thông báo số 1476/TB-CCT ngày 4/11/2015 của Chi Cục thuế thành phố Hưng Yên.

Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Tân Phố Hiến khẩn trương thục hiện nghĩa vụ tài chính theo cam kết (số tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất 16,8 tỷ đồng với Nhà nước…

Giao Cục Thuế tỉnh giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Tân Phố Hiến sau khi Công ty đã nộp số tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước tương ứng với diện tích các thửa đất làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất đó.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Tân Phố Hiến cho khách hàng đối với diện tích tương ứng các thửa đất đã nộp số tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước được Cục Thuế tỉnh xác nhận theo quy định.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

create

Ngọc Huy / phapluatplus.vn