• youtube
  • facebook

Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI sẽ khai mạc ngày 10/12

Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có thông báo về Kỳ họp thứ bảy – Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/12.

 

Kỳ họp HĐND tỉnh Hưng Yên lần thứ sáu, khóa XVI

Kỳ họp HĐND tỉnh Hưng Yên lần thứ sáu, khóa XVI

Theo kế hoạch, HĐND tỉnh Hưng Yên  sẽ tổ chứ Kỳ họp thứ bảy trong 2,5 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12/12/2018 (khai mạc lúc 8 giờ ngày 10/12/2018 – thứ hai) tại Hội trường Trụ sở HĐND,  UBND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hưng Yên sẽ xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; kiện toàn ủy viên UBND tỉnh; đồng thời tiến hành thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp và nhiều nội dung quan trọng khác... 

Các ngày diễn ra kỳ họp sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên truyền hình trực tiếp. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp diễn biến của kỳ họp trên sóng của Đài PT & TH Hưng Yên hoặc trên website Hungyentv.vn

create

PV / hungyentv.vn