• youtube
  • facebook

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) gần 16 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Các xã trong huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ gần 16 tỷ đồng xây dựng một số cơ sở hạ tầng NTM.

Đến hết tháng 9/2017, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) đã huy động được trên 107 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước các cấp (tỉnh, huyện và xã) phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ngoài ra các xã trong huyện còn được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ gần 16 tỷ đồng xây dựng một số cơ sở hạ tầng NTM. Cụ thể hỗ trợ 8 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học xã Cương Chính; 4,8 tỷ đồng xây dựng 8 phòng học và thư viện Trường Tiểu học xã Trung Dũng; 3,75 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non trung tâm và đường giao thông nội đồng xã Lệ Xá; hỗ trợ 90 triệu đồng xây dựng hệ thống thoát nước xã Minh Phượng.

Tới tháng 9/2017, toàn huyện chỉ còn nợ đọng xây dựng NTM hơn 43 tỷ đồng, giảm trên 12 tỷ đồng so với 31/12/2016 (số nợ đọng chủ yếu ở các xã). Kế hoạch đến hết năm 2017, huyện sẽ huy động khoảng 160 tỷ đồng ngân sách đầu tư cho xây dựng NTM. Nhờ vậy, đến nay đã có 7/14 xã trong huyện cán đích NTM. Trong năm 2018 huyện phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 12/14 xã.

create

Nguyễn Hải Tiến / nongnghiep.vn