• youtube
  • facebook

Bảo tồn cây cổ thụ tại Đền Đa Hòa, Hưng Yên

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2952/UBND-KGVX về việc bảo tồn cây cổ thụ tại đền Đa Hòa, xã Bình Minh (Khoái Châu). Khuôn viên di tích đền Đa Hòa có nhiều cây cổ thụ, trong đó có 11 cây gỗ sưa được trồng từ cuối thế kỷ XIX nhưng trải qua thăng trầm của thời gian, một số cây cổ thụ bị sâu bệnh, mục ruỗng, kém phát triển. 

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Khoái Châu chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý di tích đền Đa Hòa, UBND xã Bình Minh xây dựng phương án và thực hiện chăm sóc, bảo vệ các cây cổ thụ trong khuôn viên di tích, đặc biệt là những cây gỗ sưa bị sâu bệnh, mục ruỗng.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, đề xuất, bổ sung các cây cổ thụ hiện có tại di tích đưa vào Hồ sơ khoa học di tích đền Đa Hòa, làm cơ sở để bảo tồn, bảo vệ lâu dài.

create

PV / baohungyen.vn