• youtube
  • facebook

Xếp hạng 20 di tích cấp quốc gia

Theo đó các di tích được xếp hạng lần này gồm mộ và nhà thờ 3 vị tiến sĩ

Theo đó các di tích được xếp hạng lần này gồm mộ và nhà thờ 3 vị tiến sĩ: Trần Thọ, Trần Cảnh, Trần Tiến (Hải Dương); Địa điểm ghi dấu tội ác của thực dân Pháp tại Lân Áng (Lạng Sơn); Địa điểm ghi dấu tội ác của thực dân Pháp tại làng Minh Đán (Lạng Sơn); Địa điểm cơ quan Ban Nông vận Trung ương và Hội Nông dân cứu quốc Trung ương (Thái Nguyên);

Địa điểm cơ quan Tổng bộ Việt Minh và nơi ở, làm việc của đồng chí Hoàng Quốc Việt (Thái Nguyên); Địa điểm Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam (Thái Bình); Nhà thờ Nguyễn Văn Nại, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Duy Cần (Quảng Bình); Địa điểm chiến thắng Chiến dịch Tây Quảng Đức (Đắk Nông); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Hạ (Hà Nam);

Kiến trúc nghệ thuật đình Mã Não (Hà Nam); Di tích khảo cổ hang Nà Mò (Bắc Kạn); Nhà thờ Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thúc Hứa (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận); Danh lam thắng cảnh hang Khâu Đôn và hang Nặm Tan (Hà Giang); Danh lam thắng cảnh núi Giếng Tiền (Quảng Ngãi); Danh lam thắng cảnh núi Thới Lới (Quảng Ngãi); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đào Xá (Hưng Yên); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình - miếu Tráng Vũ (Hưng Yên); Di tích kiến trúc nghệ thuật làng Nôm (Hưng Yên).

create

H.Minh / daidoanket.vn