• youtube
  • facebook

Đông đảo người tham gia lễ hội đền Mây ở TP Hưng Yên

Sáng mồng 10 tháng Giêng âm lịch, Khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đền Mây năm 2018.

Đền Mây là một trong 16 di tích được xếp hạng cụm di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Đền nằm bên sông Hồng, là nơi thờ Tướng quân Phạm Bạch Hổ thời 12 sứ quân (tức Phạm Phòng Át), một vị tướng giúp Đinh Bộ Lĩnh lập nên nhiều chiến công nên được truy phong ”Khai thiên hộ quốc, thượng đẳng tối linh”.

Đền Mây hiện còn bảo lưu được nhiều cổ vật, được xây dựng từ thời nhà Đinh đến thời Tiền Lê. Đền hình chữ Tam, cung trong thờ Tướng quân Phạm Bạch Hổ, cung giữa thờ 4 vị tướng của tướng quân, cung ngoài là gian đại bái.

Đông đảo người dân đã đến dâng hương, bãi lễ tại đền

Đông đảo người dân đã đến dâng hương, bãi lễ tại đền

Để tưởng nhớ công lao to lớn và kỷ niệm ngày sinh của của vị anh hùng dân tộc Phạm Bạch Hổ, vào ngày mồng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm, nhân dân phường Lam Sơn đều tổ chức lễ hội truyền thống Đền Mây để thể hiện đạo lý” uống nước nhớ nguồn”.

create

Vũ Tường / hungyentv.vn